Oheň & LedSalamandři jsou stvořeni z čiré elementární sféry ohně a paraelementární sféry ledu. Jsou to mohutní tvorové, jejichž horní polovina těla je lidská a spodní polovina hadí. Nacházejí se hlavně v extrémně horkých a extrémně chladných podmínkách, ale poslední dobou byla jejich zástava mnohokrát zahlédnuta poblíž říše Dark Elfa. Protože náleží k druhu elementálů, neustále vyzařují malé množství energie. Jedná se o velmi vzácné, ale výjimečně smrtonosné protivníky stejně jako jsou nebezpeční všichni, kdo hrají v klanové alianci...

-SALAMANDŘI-

...nazvané po těch úžasných a nesmírně inteligentních tvorech. Tak pravil první ze skřítků ohně a ledu.


ŠABLONA mezialianční mírové smlouvy

2. února 2009 v 0:01 | Dharkazz |  Pacts
Celé si to označte, zkopírujte na ali fórum a podle potřeb upravte. Hlavně názvy aliancí, ale jinak bych řekl, že je to víc než kompletní. Maličkost na závěr...


!! NEMAŽTE ZÁVĚREČNÝ TEXT "Created by Dharkazz" !!

Děkuji.*c3**f*MEZIALIANČNÍ MÍROVÁ SMLOUVA*f**/c*

*>*Všichni členové aliancí *c7*X*/c* & *c7*Y*/c* se zavazují že:*<*

*c7*1)*/c* Nebudou žádným způsobem útočit na spojenecké země*c7*(dobyvačně, plenivě, loupeživě).*/c*
*c7*2)*/c* Nebudou na spojenecké země posílat žádná *c1*červená*/c* ani nevyžádaná *c6*žlutá*/c* kouzla.
*c7*3)*/c* Nebudou poskytovat nepřátelům*c7*(3. straně)*/c* *c5*volné průchody*/c* na spojenecké země.
*c7*4)*/c* Nebudou nepřátelům*c7*(3. straně)*/c* poskytovat citlivé údaje, které by mohli spojeneckým zemím jakkoli uškodit.

*c7*5)*/c* Mezi spojeneckými zeměmi budou dle dohody jednotlivých vládců uzavřené buď *c6*obchodní*/c*, *c8*magické*/c* nebo *c1*vojenské*/c* smlouvy.

*c7*6)*/c* Spojenecké aliance se budou pravdivě informovat o *c3*diplomatických vztazích*/c* k ostatním aliancím, všem neutrálním hráčům a jakékoli nově uzavřené *c3*pakty*/c* sami sdělí spojenecké alianci na její fórum a vůdci do pošty nejpozději do hodiny od jeho uzavření.

*c7*7)*/c* Spojenecké aliance se budou pravdivě informovat o *c1*vojenských*/c* a *c8*magických*/c* útocích proti ostatním aliancím a všem neutrálním hráčům. Budou si vyměňovat *c8*ML*/c*, neboli seznam všech ten den odeslaných kouzel a jednotliví vládci budou sami spojenecké alianci odesílat seznam všech útoků, při kterých by se mohl střetnout s vládci ze spojenecké aliance. Pokud to neudělají a ztratí takto zemi, nelze ji nárokovat zpět. Dále se zavazují, že budou společně *c1*vojensky*/c* a *c8*magicky*/c* postupovat proti třetím stranám.

*c7*8)*/c* V případě opuštění kteréhokoli vládce jedné ze spojeneckých aliancí se na něj všechny podmínky uvedené v této smlouvě vztahují do doby uběhnutí druhého přepočtu od doby co alianci opustil, nebo z ní byl vyhozen.

*c7*9)*/c* Na všechny nově příchozí členy se veškeré zde uvedené podmínky vztahují až po prvním přepočtu od doby co byl přijat do aliance.

*c7*10)*/c* Seslání *c1*SOUDNÉHO DNE*/c* musí být oběmi stranami odsouhlaseno nejméně den předem.

*c7*11)*/c* Za aliance můžou jednat jen její zakladatelé, pokud se ten nerozhodne jinak. O svém rozhodnutí dá včas vědět spojenecké alianci.

*c7*12)*/c* Obě strany se zavazují podpořit první založený kult jedné ze stran této dohody do prvního přepočtu od doby jeho vzniku. Pokud tato aliance neuzavře do *c3*4 dnů*/c* od dostatečné podpory kultu, jsou obě strany povinny podpořit kult druhé aliance, pokud bude založen. Podpora kultu je rovněž omezena na celé *c3*4 dny.*/c*

*c7*13)*/c* Výpovědní lhůta této smlouvy je minimálně *c2*40 hodin*/c* předem po prvním přepočtu od jejího uzavření a vypovědět smlouvu může výhradně vůdce aliance písemně na alianční fórum druhé smluvní strany a vůdci aliance do pošty.

*c7*14)*/c* Tato smlouva vstupuje v absolutní platnost v momentě, kdy se pod ní podepíši oba vůdci jednotlivých stran. Svým podpisem stvrzují, že všichni členové obou stran jsou dostatečně seznámeni s obsahem této smlouvy a jako takovou ji budou respektovat. Na smlouvu se zároveň vztahuje aplikační přednost před všemi ostatními smlouvami, které si členové obou stran mezi sebou dohodnou.

*c7*15)*/c* Vůdcem aliance se rozumí jen její zakladatel. *c3*Paktem*/c* se rozumí jakákoli dohoda uzavřená se třetí stranou. Spojeneckými zeměmi se rozumí všechny země nesoucí erb spojenecké aliance, respektive druhé strany této smlouvy. Smlouva počítá s charakterností členů obou stran, hra se nese v duchu *c4*fair play*/c* a pokud se tato smlouva o něčem nezmiňuje, nezbývá než to posoudit zdravým rozumem tak, aby to nepoškodilo druhou stranu, nebo toto dodatečně dohodnout.

*c7*16)*/c* Sankce za porušení některé z výše uvedených podmínek jsou reparace podle výše vzniklých škod, podle závažnosti mínusko do charakteru a magie podle požadavků poškozené strany.


Podpisy vůdců aliancí *c7*X*/c* & *c7*Y*/c*
*a*www.szo.blog.cz**w*Created by -Dharkazz-*w**/a*


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 mini cocktail dress mini cocktail dress | E-mail | Web | 14. ledna 2013 v 10:18 | Reagovat

It's the small adjustments that create the biggest changes.
http://www.askdresses.org

2 CaseyRog CaseyRog | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 15:40 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more!..</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama